Van woord naar daad

Ombudsman: Bij complexe zorg gaat het mis

Duizenden Nederlanders krijgen al jaren niet de zorg die ze nodig hebben in complexe zorgsituaties, zoals bijvoorbeeld bij dementie of kinderen met een meervoudige beperking. Het verbeteren van de toegang tot deze passende en flexibele zorg “blijft steken bij experimenten, pilots, en goede bedoelingen.” Dat zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in Zembla.
Dit naar aanleiding van een aangrijpende complexe zorgsituatie van ouders met een meervoudig beperkt kind.

Twee jaar geleden constateerde de Ombudsman al dat regels te complex en drempels te hoog zijn. In het rapport "Blijvende zorg" geeft hij aan dat daarin weinig is verbeterd. "Wij schreven onze rapporten om ervoor te zorgen dat er écht iets gebeurt in het leven van mensen. Die stap, die moet de minister nu echt gaan maken."
Hij krijgt al jaren klachten binnen van mensen die vastlopen in hun zoektocht naar de juiste zorg. ”Vooral daar waar het net even iets complexer wordt dan een gewone zorgvraag. Daar gaat het mis”, zegt hij. Burgers voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Door een gebrek aan samenwerking, kennis en regie en hardnekkige bureaucratische rompslomp, lukt het burgers nauwelijks om de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zelf te regelen. Volgens hem ligt er bovendien een belangrijke oplossing in een speciale begeleider voor het regelen van hulp. “Ik vind dat daar een rol ligt voor een overheid”. Of het nu gaat om geschikte respijtzorg, passend en individueel leerlingvervoer of een andere noodzakelijke ondersteuning voor u als mantelzorger(s).

Onafhankelijke mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners zijn in dit soort situaties uw helpende hand. Zo ondersteunt de mantelzorgmakelaar u niet alleen bij de inventarisatie en het overzicht van alles dat er speelt en nog moet gebeuren. Hij of zij zoekt samen met u (en uw naasten!) naar de kortste weg naar het juiste loket bij instanties die over zorg, wonen, vervoer of welzijn gaan. U wordt gehoord en ondersteund in uw specifieke zorgvraag. De mantelzorgmakelaar ontzorgt u en onderzoekt samen met u of alle beschikbare mogelijkheden en middelen in uw zorgsituatie zijn ingezet. Slim en effectief.