Bent u werkgever?

Eén op de zes werkenden in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer. De vergrijzing neemt toe en de huidige situatie in de zorg zal de komende periode eerder richting bezuinigingen dan meer maatwerk gaan. Daar komt bij dat regeltaken van mantelzorgers meestal uitgevoerd worden in reguliere kantooruren, omdat de "zorgloketten" dan bereikbaar zijn. En dat zijn vaak ook uw kantooruren!
Het combineren van werk en zorg kan spanning met zich mee brengen. Het onderwerp is niet altijd goed bespreekbaar waardoor mensen uit balans raken en minder veerkracht kunnen opbrengen. Dit kan leiden tot ziekmelden met als gevolg een toename van "grijs" verzuim.

  Ervaart u verzuim als gevolg van overbelasting door uw mantelzorgende werknemer?

  Heeft u behoefte aan iemand die bepaalde regeltaken voor uw mantelzorgende werknemer tijdelijk kan overnemen?

  Heeft u ondersteuning nodig in preventief mantelzorgbeleid? Streeft u naar minder ziekteverzuim ,een gezond leef- en werkklimaat en kostenbesparingen?

  Zou u graag in een aantal stappen in kaart gebracht zien waar de knelpunten in uw organisatie zitten en met uw medewerkers naar een meetbare verbetering toe willen werken ?

  Wenst u training over bewustwording van de ervaren belasting en zorgintensiteit van mantelzorgers?