Privacybeleid

Hieronder leest  u beknopt welke persoonlijke gegevens er verzameld worden, waarom die verzameld worden, hoe wij hiermee omgaan en hoe deze website beveiligd is.

Contactformulieren
In het contactformulier vragen we u uw email-adres en naam in te vullen.  Deze gegevens zullen wij niet met anderen delen. We bewaren deze gegevens zolang als nodig en maximaal een jaar.

Gegevens bij intake en het online cliëntdossier
Per cliënt wordt vanaf de intake informatie vastgelegd die nodig is ter identificatie, aard van de hulpvraag en procesverloop. Dit cliëntdossier wordt zorgvuldig bijgehouden, op grond waarvan op later tijdstip te reconstrueren is hoe het proces van dienstverlening is verlopen. Ook kan hiermee een eventuele overdracht van cliëntgegevens naar een collega mantelzorgmakelaar zo eenvoudig mogelijk gerealiseerd worden.
Onderdelen in dit dossier zijn, NAW en persoonsgegevens van de mantelzorger en zorgvrager, de (zorg)verzekering, communicatiemogelijkheden, een beschrijving van de vraagstelling, een globale inventarisering van de zorgsituatie, een samenvatting van de gezinssamenstelling, een omschrijving van de financiële situatie, een overzicht van de zorgverleners, een omschrijving van de aanwezige zorg en zorghulpmiddelen, een overzicht van het relevante sociale netwerk, een omschrijving van de woonsituatie, (vervolg)afspraken en relevante machtigingen. Zorghorizon maakt gebruik van een online cliëntdossier.

Welke rechten heeft u over data?
Bij gegevens vanuit de intake en het online cliëntdossier: U hebt te allen tijde inzage in dit dossier en op verzoek kunt gegevens hierin laten verwijderen.

Beroepscode
Onze beroepscode is gericht op informatieverplichting en regels, zoals deze in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd en zoals deze onderschreven worden door de Regeling Kwaliteitsborging en Kwaliteitsregister en Beroepsprofiel van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) .

Reacties bij nieuwsberichten en uw rechten
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, vragen we niet om verdere gegevens van je. Wel behouden we het recht de reacties te modereren. Dit wil zeggen dat we ons het recht voorbehouden bepaalde reacties te verwijderen.
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Reacties van bezoekers worden niet alleen door een geautomatiseerde spamdetectie gemodereerd, maar ook door Zorghorizon zelf beoordeeld op inhoud. Als u reacties hebt achter gelaten, kunt u verzoeken deze te laten verwijderen. U kunt ook verzoeken andere gegevens van u te verwijderen zoals uw email adres en naam.

Wij hebben geen openbaarmakingsverplichtingen naar derden.

Hoe deze website uw data beveiligt
Ons website-adres is https://zorghorizon.nl
Deze website is beveiligd met een SSL certificaat.