Bent u zorgbiedende instantie?

  Wenst u ondersteuning in het krijgen van een zo duidelijk mogelijk overzicht van de zorgsituatie van uw cliënt?

  Heeft u als gemeente, zorgaanbieder, arbodienst, woningcorporatie, verzekeraar of zorgprofessional ondersteuning nodig naar uw cliënt?

  Wenst u uw proces en dienstverlening zo effectief  mogelijk te kunnen realiseren in de context van uw cliënt?

  Zoekt u iemand die u hier in kan ondersteunen?

Meer informatie?