Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein

Hoe kan de gemeente de toegang tot begeleiding, participatie en zorg verbeteren?
Hoe zorgen medewerkers ervoor dat deze goed aansluit bij klanten met ondersteuningsvragen?

Thematiek die al lang hoog op de agenda staat bij de VNG, Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein, het Instituut voor Publieke Waarden begeleiden (IPW), Ieder(in), Per Saldo, Mind, NDSD en Divosa. Een uitgebracht eindrapport geeft aan dat gemeenten dit het beste samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners kunnen leren en ontdekken. Daarom start dit najaar het verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein' met een eerste groep gemeenten.

Vraagstukken delen
De opzet is dat een gemeente gestructureerd de huidige lokale toegang tot het brede sociale domein in beeld brengt, vergelijkt met andere gemeenten, en met hen de thema’s en vraagstukken deelt. Movisie en IPW begeleiden bij dit project.

Snelle verbeterslagen maken
Door samen te leren en te ontwikkelen in de praktijk, en door elkaar te wijzen op zaken die meer aandacht nodig hebben, kunnen gemeenten zelf snelle verbeterslagen maken. Met als resultaat een merkbaar verbeterde toegang, waarin gemeenten, cliënten en maatschappelijke partners samenwerken.

Wat vraagt het van een gemeente?
Een gemeente stelt een lokale projectgroep samen. Hierin zitten vanuit de gemeente een leidinggevende en beleidsadviseur sociaal domein, en en vertegenwoordiging van praktijkorganisaties en wijkteams. Ook de lokale adviesraad Sociaal Domein en/of lokale cliëntorganisatie(s) of ervaringsdeskundige inwoners nemen plaats in de projectgroep. Uit hun midden komt een projectleider voor het coördineren en faciliteren van de werkzaamheden. Vanuit de projectgroep zullen lokale werkgroep(en) verbeteringen ontwikkelen en implementeren.

In de tweede helft van augustus volgt meer uitgebreide informatie, de voorwaarden voor deelname en de mogelijkheid voor gemeenten zich aan te melden.

Zie verder de bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten